Ngân Hàng TMCP Phương Đông

Niềm tin và thịnh vượng

PGD Điện Biên Phủ

Ngân Hàng Phương Đông OCB - PGD  Điện Biên Phủ

  • Địa chỉ ngân hàng quân đội mbbank Trụ sở chính:143 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
  • Hotline ngân hàng quân đội mbbank Số điện thoại:(0511) 3.648.777
  • Fax ngân hàng quân đội mbbank Số Fax:: (0511) 3.649.985
  • Swift code ngân hàng quân đội mbbank SWIFT Code: OCBAVNVX
  • Chi nhánh trực thuộc Chi Nhánh Trực Thuộc: - Chi nhánh  Điện Biên Phủ
    Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h. Thứ 7: 8h-12h

Xem bản đồ đường đi đến Phương Đông OCB - PGD  Điện Biên Phủ

PGD Điện Biên Phủ PGD  Điện Biên Phủ Reviewed by Unknown on March 31, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.