Ngân Hàng TMCP Phương Đông

Niềm tin và thịnh vượng

PGD Phan Châu Trinh

Ngân Hàng Phương Đông OCB - PGD   Phan Châu Trinh

  • Địa chỉ ngân hàng quân đội mbbank Trụ sở chính:244 Phan Châu Trinh, P. Nam Dương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
  • Hotline ngân hàng quân đội mbbank Số điện thoại:(0511) 3631 694
  • Fax ngân hàng quân đội mbbank Số Fax:: : (0511) 3631 698
  • Swift code ngân hàng quân đội mbbank SWIFT Code: OCBAVNVX
  • Chi nhánh trực thuộc Chi Nhánh Trực Thuộc: - Chi nhánh  Phan Châu Trinh
    Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h. Thứ 7: 8h-12h

Xem bản đồ đường đi đến Phương Đông OCB - PGD  Phan Châu Trinh

PGD Phan Châu Trinh PGD  Phan Châu Trinh Reviewed by Unknown on March 31, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.