Ngân Hàng TMCP Phương Đông

Niềm tin và thịnh vượng

PGD Sông Đốc

Ngân Hàng Phương Đông OCB - PGD  Sông Đốc

  • Địa chỉ ngân hàng quân đội mbbank Trụ sở chính:Số 9, đường lộ Sông Đốc, khóm 10, TT Sông Đốc, h.Trần Văn Thời, t. Cà Mau
  • Hotline ngân hàng quân đội mbbank Số điện thoại:0780 3.892.446
  • Fax ngân hàng quân đội mbbank Số Fax:: (08) 39.432.168
  • Swift code ngân hàng quân đội mbbank SWIFT Code: OCBAVNVX
  • Chi nhánh trực thuộc Chi Nhánh Trực Thuộc: - Chi nhánh  Sông Đốc
    Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h. Thứ 7: 8h-12h

Xem bản đồ đường đi đến Phương Đông OCB - PGD  Sông Đốc

PGD Sông Đốc  PGD  Sông Đốc Reviewed by Unknown on March 31, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.